Vi snyggar upp din fasad

Specialister på fasadrenovering

Vi snyggar upp din fasad

Specialister på fasadrenovering

Fasadrenovering i hela Östergötland

Letar du efter en duktig hantverkare som kan genomföra en fasadrenovering? Ibland behöver ett hus eller en fastighet en rejäl upprustning av fasaden.

Välkommen att kontakta oss – vi är specialisten på fasadrenovering i Östergötland samt småländska Jönköping.

Särskilt viktigt är det när skador, sprickor, missfärgningar och andra skavanker börjar synas. I det läget kan en fasadrenovering bli ett omfattande arbete som är svårt att genomföra för en privatperson.

Vi har utfört ett stort antal fasadrenoveringar och har erfarenhet av att snygga upp och skydda både trä- och putsfasader. Vi utför arbetet från första kontakten till slutbesiktningen och du kan vara trygg i att arbetet utförs på ett helt korrekt sätt.

Vi hjälper dig med fasadrenovering här:

Norrköping, Linköping, Jönköping och övriga Östergötland.

Vi kan även måla och renovera trappor, det kan du läsa om här.

Fasadrenovering ökar fastighetens livslängd

Fasaden är den största synliga delen av fastigheten och en viktig del av det estetiska intrycket av ett hus. Men fasaden har även en stor roll när det handlar om hållbarhet och att hushålla med energi.

Låter du oss utföra ett bra underarbete så kan fasaden stå emot väder och vind på ett bättre sätt. Vi kan erbjuda tre olika system för olika typer av underlag och/eller ventilerade system.

När en fasadrenovering planeras bör du ha i åtanke att olika fasader har olika livslängd. Men oavsett vilken typ av fasad det handlar om behövs det en renovering då och då för att fasaden inte ska förfalla utseendemässigt och för att den ska behålla sin kvalitet och skydda huset. Fasader kan lätt dra till sig vatten som orsakar frostskador, sprickor och andra konstruktionsskador. Detta kan i sin tur leda till mögel och svamp vilket är dåligt för fasaden såväl invändigt som utvändigt.

Vi kan renovera din fasad med såväl traditionella som moderna metoder beroende på vad som passar din fastighet och dina specifika önskemål bäst. Vi utför fasadrenovering till privatpersoner, företag, bostadsrättsföreningar och fastighetsägare i Norrköping, Linköping och hela Östergötland samt Jönköping.

Se till att fasaden passar in i miljön

Vi kan se till att du får en snygg och fräsch fasad som passar in i den befintliga arkitekturen. Den kommer dessutom att hålla i många år, oavsett om det handlar om en fasad i trä eller puts. En snygg fasad gör att huset höjs i värde och håller längre. Slarva aldrig med fasadrenoveringen, det kan kosta i längden. Boka in ett möte med oss så kan vi sätta oss och ner och diskutera igenom ditt projekt.

Fasadrenovering – puts

Förr eller senare kommer en putsad fasad att behöva fräschas upp eller putsas om helt. Rörelser i marken, vibrationer från trafiken och smuts från avgaser och intilliggande industrier kan leda till att ytan spricker och bitar av fasaden lossnar. Det är viktigt att se till att fasaden är i gott skick, annars kan hela huset skadas ända in i grundstrukturen.

Det finns många olika putsmaterial som alla har sin egen karaktär. Vi kan hjälpa dig att hitta varianten som passar ditt hus bäst. Att använda fel produkter vid renovering av en putsfasad kan få förödande konsekvenser. Exempel kan en organisk färg på en kalkvägg få färgen börja släppa efter ett år. I värsta fall kan man då tvingas putsa om hela fasaden. Därför är det viktigt att du låter våra experter göra en ordentlig analys av underlaget innan vi kör igång med fasadrenoveringen.

fasadrenovering östergötland

En viktig investering i säkerheten

Att utföra en kompetent fasadrenovering är även en investering i säkerheten. Varje fastighetsägare är ansvarig för att inga delar av fasaden lossnar och faller ner. Kan bli kostsamt på försäkringen, låt oss genomföra en rejäl fasadrenovering. Våra välutbildade och erfarna experter utför arbetet på ett korrekt sätt – du får en fasad som håller länge.

Vi kan självklart lämna referenser från ett flertal bostadsrättsföreningar, företag och myndigheter över hela Norrköping, Linköping och hela Östergötland samt Jönköping med omnejd. Vi riktar oss både till större och mindre fastighetsägare.

Välkommen att kontakta oss – experten på fasadrenovering i Östergötland.

Skydda huset mot väder och vind och anlita oss för fasadrenovering